Veiklos

shutterstock_91096202

Projekto ENTELS dalyviai vykdys šias veiklas:

 • parengs svetainę ir projekto dalyvių bendradarbiavimo platformą;
 • išnagrinės ankstesnius šio projekto konsorciumo vykdytus ir kitus mokytojų rengimo projektus;
 • novatoriškos ankstesnių projektų patirties atranka ir naujų idėjų kūrimas (pagrindinių ir perkeliamųjų gebėjimų tobulinimas, padedantis mokiniams įgyti 21-ojo amžiaus gebėjimus);
 • sukurs tokius mokytojų profesinio tobulinimosi modulius:
  • į mokinį orientuoti požiūriai (mokymasis mokytis, kritinis mąstymas, probleminis mokymasis ir kt.);
  • „Mokytojo informacinių komunikacinių technologijų rinkinys“, įgalinantis mokymą ir mokymąsi;
  •  vertinimo procesas
  • verslumo ugdymas;
 • įvykdys mokytojų kompetencijų tobulinimo kursus;
 • surengs baigiamąją projekto rezultatų sklaidos konferenciją.